Swyddogion

Swyddogion Cangen Bethel, Gwynedd

Swyddogion 2019 - 2020
 
Aelodau’r Pwyllgor
Enw
Swydd
 
Anwylyd Jones
Mair Read
Llywydd
01248 671112
 
Rita Williams
Anita Owen
Is-lywydd
 
Mary Evans
Jen Roberts
Ysgrifennydd
01248 670582
 
Eryl Roberts
Mair Williams
Ysgrifennydd
01248 670293
 
Nan Jones
Rhian Hughes / Lis Watkin
Is-ysgrifenyddion
 
Nan Rowlands
Trysorydd
01248 670402
 

Eleri Warrington
Is-Drysorydd
   

Cliciwch yma i weld rhestr o'r Swyddogion ers i'r gangen gychwyn yn 1975

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org