Swyddogion

Swyddogion Cangen Bethel, Gwynedd  

Swyddogion 2022 - 2023
Enw
Swydd
Mair Price
Llywydd
Jen Roberts
Is-Lywydd
Gwenan Roberts
Ysgrifennydd
Mair Read
Is-Ysgrifennydd
Eirlys Williams
Trysorydd
Anita Owen
Is-Drysorydd

Aelodau'r Pwyllgor
Mair Williams
Eleri Warrington
Rhian Hughes
Falmai Owen
Lynwen Morris
Nora Parry

Cliciwch yma i weld rhestr o'r Swyddogion ers i'r gangen gychwyn yn 1975

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Price
Ysgrifennydd: Gwenan Roberts
Trysorydd: Eirlys Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org