Swyddogion

Swyddogion Cangen Bethel, Gwynedd

Swyddogion 2018 - 2019
 
Aelodau’r Pwyllgor
Enw
Swydd
 
Alys Jones
Gwenan Roberts
Llywydd
01248 671022
 
Falmai Owen
Mair Read
Is-lywydd
 
Anita Owen
Mair Price
Ysgrifennydd
01286 672975
 
Nora Parry
Jen Roberts / Mair Williams
Is-ysgrifennyddion
 
Cecile Roberts
Trysorydd
01248 679928
 

Nan Rowlands
Is-Drysorydd
   

Cliciwch yma i weld rhestr o'r Swyddogion ers i'r gangen gychwyn yn 1975

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Gwenan Roberts [t] 01248 671022
Is-lywydd: Mair Read
Ysgrifennydd: Mair Price [t] 01286 672975
Is-ysgrifenyddion: Jen Roberts a Mair Williams
Trysorydd: Cecile Roberts [t] 01248 679928
Is-drysorydd: Nan Rowlands

[e] swyddogion@mywbethel.org