Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

Ela Jones

 

15.06.19 Cip ar y Gwisgoedd

Dydd Sadwrn 15/06/19 cawsom drip pen tymor gwerth chweil! Roedd cyfle i gael cinio bach ym Metws y Coed cyn mynd ymlaen i Ysbyty Ifan i dreulio dwy awr ddifyr yng nghwmni Ela Jones, Meistres y Gwisgoedd. Gorffennwyd y diwrnod drwy gymdeithasu dros fwffe yng ngwesty'r Waterloo ym Metws y Coed.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Gwenan Roberts [t] 01248 671022
Is-lywydd: Mair Read
Ysgrifennydd: Mair Price [t] 01286 672975
Is-ysgrifenyddion: Jen Roberts a Mair Williams
Trysorydd: Cecile Roberts [t] 01248 679928
Is-drysorydd: Nan Rowlands

[e] swyddogion@mywbethel.org