Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

Sash Huw Ffash

 


11.12.19 Cinio Nadolig
Eleni aethom draw i westy'r Victoria yn Llanberis i ddathlu'r Nadolig ble roedd y bwyd yn flasus a'r cwmni'n hwyliog. Llongyfarchiadau i Elen Elis ar ennill y gystadleuaeth limrig ac i Anne Elis am ei brawddeg dymhorol gyda phob gair yn dechrau efo B - y ddwy yn wir haeddu'r 'Goron'! Dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bob un ohonoch ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn 2020!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org