Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

picnic wedi wau

 


11.06.20 Newyddion O'r Gangen

Mis Mehefin ac rydan ni’n dal dan glo! Pawb yn parhau i grwydro’n lleol a gweiddi sgwrsio o bell. Gawsom ni ddim mynd am Nefyn i orffen y tymor, ond, wedi’r holl dywydd braf, doedd hi fawr o dywydd trip neithiwr. Sawl un yn diolch am y glaw i ni gael sbario rhoi dŵr i’r ardd.

Tipyn o fraw clywed fod Liz, PenParc, wedi dal yr haint ac yn Ysbyty Penrhos Stanley ers rhyw wythnos. Yn ôl a ddeallaf, tydy hi ddim yn dioddef yn wael oddi wrtho a’n gobaith i gyd ydy y caiff hi ddod adra reit handi. Brysia wella Liz.

Trist oedd clywed hefyd fod Joyce Roberts, Felinheli, wedi’n gadael. Fu na erioed gymaint o chwerthin na phan oedd Joyce yn aelod o’r gangen! Coffa da amdani a’n cydymdeimlad llwyraf efo Anwen a’r teulu.
Ar dymor arferol byddai swyddogion eleni wedi diolch i chi gyd am eich cwmni yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ac wedi trosglwyddo’r awenau i dîm flwyddyn nesa yn y swper wedi’r trip diwedd tymor. Mae swyddogion flwyddyn nesa eisoes wedi cytuno i gymryd at eu swyddi ac rydym ni am sticio efo’r un pwyllgor tan y bydd yn bosib i ni gyfarfod eto.

Mae wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn! Diolch i chi gyd am eich cyfeillgarwch a’ch cefnogaeth, yn arbennig dros y tri mis diwethaf yma. Edrych ymlaen i gael cyfarfod go iawn rywbryd tymor nesa.Efallai y gallwn fynd am dro efo’n gilydd gan fod cynifer ohonom wedi dod i adnabod llwybrau’r cylch yn well yn ystod y cyfnod clo. Meddyliwch, rhes hir o Ferched y Wawr, gwallt gwyn, yn nadreddu’i ffordd rownd Bro Bethel!

Daliwn i gredu - gan ddyheu i’r hen haul yna ddod ar y bryn go iawn eto,

Mair a’r swyddogion

Llun: Anita Owen, Llywydd 2020-21


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org