Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

Carol Llywelyn a Liz Watkin

 

13.06.18 Ymweliad i Storiel
Cafwyd noson hwyliog a diddorol i orffen ein tymor pan aethom ar drip i Storiel ym Mangor. Roedd gwledd o bethau i'w gweld yno a llawer i stori fach ddifyr yn gefndir i'r arteffactau. Ymlaen a ni wedyn i westy'r Victoria ym Mhorthaethwy ble cafwyd cyfle i gymdeithasu, i ddiolch i'r swyddogion a'r pwyllgor, ac i groesawu ein Llywydd newydd Gwenan Roberts.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


 

Mwy o Newyddion - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Liz Watkin [t] 01248 671243
Is-Lywydd: Gwenan Roberts
Ysgrifennydd: Eirlys Williams [t] 01248 670088
Is-Ysgrifennydd: Mair Price
Trysorydd: Rhian Hughes [t] 01248 670036
Is-Drysorydd: Cecile Roberts

[e] swyddogion@mywbethel.org