Croeso i Merched y Wawr Bethel

Taith Hanesyddol

11.05.23 Taith Hanesyddol

Mis yma cawsom fynd o amgylch y pentref yng nghwmni Gareth Roberts, Menter Fachwen, a oedd yn rhoi darlun diddorol i ni o Fethel y gorffennol. Cawsom glywed hanes y damweiniau angheuol a gafwyd rhwng y trên a cherbydau wrth groesi’r ffordd.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


Mwy o Newyddion - cliciwch yma


 

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Price
Ysgrifennydd: Gwenan Roberts
Trysorydd: Eirlys Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org