Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

ymweliad i Oriel Môn Haf 1992

 


31.03.20 Newyddion O'r Gangen

Helo ferched, neu efallai byddai Meudwyesau'r Wawr yn well enw dyddiau yma! Gobeithio fod pawb yn gyfforddus gartre, gallai fod llawer gwaeth arnom. Cofiwch unrhyw broblem rhannwch hi efo'ch cyd-aelodau o MYW Bethel a dwi'n siŵr bydd gan ryw un ohonom ryw fath o ddatrysiad i'w gynnig. "Os mêts, mêts" ynde genod.
Chydig o newyddion da i'n cadw ni i fynd.
Croeso mawr adra'n ôl i Anne Elis a Mair Price. Diolch eich bod adra'n saff o'r diwedd o'ch antur yn Viet-Nam. Braf iawn cael cysgu yn eich gwely bach eich hun eto dwi'n siŵr. Llongyfarchiadau i Mair Williams ar ddod yn Nain unwaith eto. Ganwyd Merch fach, Cadi Alis, i Owain Siôn ag Alison i lawr yn Abertawe. Brysied y dydd y cei ei magu go iawn yn dy freichiau.
Mi bostiwn ni eto wythnos nesa - felly rhowch wybod am unrhyw newyddion. Daliwch i fynd genod a daliwch i gredu.
Hwyl, Y swyddogion
(Llun o'r archif - ymweliad i Oriel Môn Haf 1992)


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org