Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

Nodyn atgoffa noson agoriadol tymor 2018/19

 

12.09.18 Dylan a Neil
Cawsom noson o adloniant gwerth chweil yng nghwmni Dylan a Neil o'r Felinheli. Mae'r ddau yn adnabyddus iawn drwy Gymru ac roedd y canu yn dda a'r jôcs yn ddoniol! Wedyn cafodd bawb gyfle i gymdeithasu dros baned - diolch o galon i'r pwyllgor am baratoi'r lluniaeth.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


 

Mwy o Newyddion - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Gwenan Roberts [t] 01248 671022
Is-lywydd: Mair Read
Ysgrifennydd: Mair Price [t] 01286 672975
Is-ysgrifenyddion: Jen Roberts a Mair Williams
Trysorydd: Cecile Roberts [t] 01248 679928
Is-drysorydd: Nan Rowlands

[e] swyddogion@mywbethel.org