Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

picnic wedi wau

 


19.05.20 Newyddion O'r Gangen

Helo, sut hwyl sy ar bawb? Sawl wythnos sy wedi mynd heibio ers y bwletin diwethaf? Os ydych chi rwbath tebyg i mi rydych wedi hen golli cownt! Gawsom ni ddim mynd i drio chwarae croce yn Llanfairfechan a fydd yna ddim trip i Nefyn. Gobeithio cawn ni gystal tywydd pan fydd ein traed yn rhydd i grwydro i'r llefydd yma eto.

Mae'n gysur ein bod i gyd i weld yn cadw reit iach ond mae rhai wedi gorfod mynd tua'r ysbyty'n ddiweddar serch hynny. Falch iawn na fu'n rhaid i Lisabeth, Pen Parc aros yn yr ysbyty'n rhy hir wedi'r pwl gafodd yn ddiweddar ac iddi ddod yn ôl adra reit handi. Bu Cecile yn Ysbyty Gwynedd am dridiau efo Dylan, y mab hynaf, ddechrau'r mis hefyd. Cafodd dynnu ei bendics ar frys ac mae wedi dod ato'i hun yn dda iawn erbyn hyn.

Mae'n bwrw glaw felly does dim rhaid teimlo'n euog am beidio mynd i'r ardd heddiw. Beth am greu ychydig o flodau ar gyfer enfys o flodau'r mudiad - unrhyw grefft. Dyma ychydig wnes i ddechrau'r flwyddyn, rhaid mynd ati i wneud mwy rwan yn lliwiau'r enfys.

Hwyl, Mair.


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

 

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org