Croeso i Merched y Wawr Bethel

Cwis Hwyl

10.11.23 Cwis Hwyl Cenedlaethol

Ar nos Wener, Tachwedd 10, daeth deg tîm o Merched Y Wawr Rhanbarth Arfon i Neuadd Goffa Bethel i gymryd rhan yn y Cwis Hwyl Cenedlaethol. Dinbych ddaeth i'r brig ar y noson, ond rhaid llongyfarch Mair Price, Mair Read a Gwenan Roberts o dîm Bethel 1 a ddaeth yn ail yn y Cwis ar ôl rhoi'r ateb gorau i'r datglwm! Gwych! Diolch yn fawr i'r trefnwyr ac i bwyllgor MYW Bethel am baratoi'r lluniaeth a'r raffl.

Cliciwch yma i weld y lluniau


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Jennifer Roberts
Ysgrifennydd: Meira Evans
Trysorydd: Mair Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org