Croeso i Merched y Wawr Bethel

Croeso i wefan Merched y Wawr Cangen Bethel, Gwynedd

Brethyn Cartref

 

10.01.18 Brethyn Cartref
Cawsom noson gartrefol iawn yng nghwmni tair o'r gangen, sef (o'r chwith i'r dde) Mair Price, Gwenan Roberts a Cecile Roberts. Buont yn rhannu atgofion a phrofiadau o Bordeaux, Calcutta a Sir Feirionydd!

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson
Cliciwch yma i weld y lluniau


 

Mwy o Newyddion - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Liz Watkin [t] 01248 671243
Is-Lywydd: Gwenan Roberts
Ysgrifennydd: Eirlys Williams [t] 01248 670088
Is-Ysgrifennydd: Mair Price
Trysorydd: Rhian Hughes [t] 01248 670036
Is-Drysorydd: Cecile Roberts

[e] swyddogion@mywbethel.org

Bookmark and Share