Rhaglen

Rhaglen 2019 - 2020

11 Medi Noson yng nghwmni Meinir Gwilym. Lluniaeth ysgafn dan ofal y Pwyllgor
   
9 Hydref 'Scam a Spam!’ gyda Swyddog Safonau Masnach
   
13 Tachwedd ‘Dolig yn Dwad’ - trefnu blodau gyda Cecile
   
11 Rhagfyr Cinio Nadolig - gwesty Victoria, Llanberis
   
8 Ionawr ‘Aros mae’r mynyddau mawr’ gyda Marged Tudur
   
12 Chwefror Sebonau Prydferth - Rini Evans ‘The Soap Mine’
   
11 Mawrth Dathlu Gŵyl Ddewi - Ymweliad i Halen Môn a bwyd yn yr Anglesey Arms
   
8 Ebrill Creu Cardiau Pasg gyda Nan Jones
   
13 Mai Chwarae Croce yng Nghlwb Croce Llanfairfechan.
   
10 Mehefin Ymweliad i Amgueddfa Forwrol Llŷn gyda bwyd yng ngwesty Nanhoron, Nefyn

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Mair Read [t] 01248 671112
Is-lywydd: Anita Owen
Ysgrifenyddion: Jen Roberts / Mair Williams
[t] 01248 670582 / 01248 670293
Is-ysgrifenyddion: Rhian Hughes / Lis Watkin
Trysorydd: Nan Rowlands [t] 01248 670402
Is-drysorydd: Eleri Warrington

[e] swyddogion@mywbethel.org