Rhaglen

Rhaglen 2018 - 2019

Medi 12 Noson agoriadol yng nghwmni Dylan a Neil o'r Felinheli
   
Hydref 10 Alwyn Jones - Ambiwlans Awyr Cymru
   
Tachwedd 14 Angharad Gwyn - Cwmni Adre
   
Rhagfyr 12 Cinio Nadolig yng Ngwesty'r Celt, Caernarfon
   
Ionawr 9 Gwen Davies - Iechyd y Llygaid, Cymru a'r Byd
   
Chwefror 13 Morfudd Thomas - Crwydro Nepal
   
Mawrth 13 Dathlu Gŵyl Ddewi yng Ngwinllan Pant Du, Penygroes
   
Ebrill 10 Cecile Roberts - Trefnu Blodau
   
Mai 8 Noson elusennol 'Ffasiwn Steil!' - yng nghwmni'r Pwyllgor
   

Mehefin 15
Dydd Sadwrn

Cip ar y Gwisgoedd gyda Ela, Meistres y Gwisgoedd.
Taith pentymor i Ysbyty Ifan gan orffen yng Ngwesty'r Waterloo,
Betws y Coed
   

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Gwenan Roberts [t] 01248 671022
Is-lywydd: Mair Read
Ysgrifennydd: Mair Price [t] 01286 672975
Is-ysgrifenyddion: Jen Roberts a Mair Williams
Trysorydd: Cecile Roberts [t] 01248 679928
Is-drysorydd: Nan Rowlands

[e] swyddogion@mywbethel.org