Croeso i Merched y Wawr Bethel

Kelly O'Donnell

14.02.24 Kelly O'Donnell


Roedd yn braf iawn cael croesawu Kelly O'Donnell i'r gangen i gael clywed am ei phrofiad ar y rhaglen boblogaidd Ffit Cymru. Fe ddewiswyd Kelly yn un o’r pum Arweinydd ar gyfer y gyfres a bu llawer ohonom yn dilyn cynnydd Kelly o wythnos i wythnos. Roedd pawb wedi mwynhau gwrando arni yn sgwrsio mor onest ac mor naturiol.

Cliciwch yma i ddarllen adroddiad o'r noson

Cliciwch yma i weld y lluniau


Mwy o Newyddion - cliciwch yma

Lluniau Diweddar

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld MYW Bethel mewn map mwy

Cysylltu

Llywydd: Jennifer Roberts
Ysgrifennydd: Meira Evans
Trysorydd: Mair Williams

[e] swyddogion@mywbethel.org